Galite būti nationiečiu individualiai.

Galite kurti/būti atskiroje Nationios grupėje.

Galite susisiekti su centrine vadovybe/organizatoriais/įkūrėjais ir gauti pasiūlymą prisijungti prie veiklos.

 

Veikla:

Kurkime patriotinius klubus, bendruomenes-grupes, organizacijas; tautinės dvasios meną (literatūros, dailės, vizualinius kūrinius, muziką ir t.t.); platinkime Nationia filosofiją, gyvenimo būdą; kurkime tautines šeimas, patriotiškai auklėkime vaikus.
 

   © 2010  All rights reserved. Nationia