Tam yra trys pagrindinės priežastys:
 

1. Aiškumas. Kas yra nacionalistas? Neaišku – yra pačių įvairiausių bandymų, kurie labai skiriasi, apibrėžti šią sąvoką. Kas yra patriotas? Taip pat neaišku. O kas yra nationietis? Aišku. Tas, kuris pasisako už vertybes ir gyvenimo būdą, pateikiamus Nationia filosofijoje.
 

2. Maksimalus tautiškumas – patriotiškumas. Nationia, kaip ir kiti patriotiniai, tautiniai judėjimai, skatina puoselėti savo Tautą ir Valstybę. Tačiau nationiečiai yra ne prieš kitas, o kartu net ir kitas tautas. Už visą žmoniją, visas tautas. Vienos tautos nationiečiai yra kitos tautos nationiečių draugai – tarp nationiečių, patriotų nesant priešiškumui, produktyviau puoselėjamos savos tautos, bendradarbiaujama. Mūsų šūkis: Per savo tautą – už visas tautas.
 

3. Veiksmingas patriotiškumas. Kaip ligšiol bandoma gelbėti savas tautas? Politiškai? Žinoma, to reikia, bet tai labiau yra tautos teisė, veiksmingas kelias tautai klestėti, kai didžioji jos dalis yra patriotiška. O kol tarp piliečių patriotai yra mažuma, politiniai veiksmai gelbėjant tautą atneša, žvelgiant į pastangas, mažai naudos – daug priešų; veiksmai virsta politikavimu, šmeižto prieš patriotus atmušinėjimu; per mažai šalininkų-balsuotojų, kurių, maišantis tautoms ir įsigalėjus vartotojiškam „kosmopolitizmui“, vis mažėja. Kumščiu? Tai – kraštutinė priemonė, teigiamų ilgalaikių rezultatų duodanti tik ypatingais gynybos atvejais. Ji turi daug minusų: eikvoja kitus galėjimus, tokius, kaip kūryba; atbaido didelę dalį potencialių bendražygių dėl savo grubumo.

Todėl veiksmingiausias patriotiškumo kelias – Nationia:

Sąmoningumas (aukštesnis lygis-vertė; ilgalaikiškumas),

Tautinės santuokos (realus giminės ir tautos pratęsimas),

Puoselėjimas (juk esmė yra kurti, gyventi, tobulėti, o ne konservuoti).

Nationiečiai yra tautininkai savo gyvenimu, kasdienybe, savo pasirinkimu. Nationia – ne patriotų susitelkimas vien tik nugalėti ne patriotus; o patriotų susitelkimas puoselėti tautą (kartu ir visas tautas/žmoniją), auginti jos palikuonis, pranokti ne patriotus visais atžvilgiais, tautoje kurti ir siekti aukštumų.
 

   © 2010  All rights reserved. Nationia