Nationiečiai kasdienybėje:

1. Yra savo tautos ir valstybės patriotai, puoselėtojai bei kasdieniniu elgesiu skatina savo tautos augimą ir stiprėjimą (teikia pirmenybę savo šalies produkcijai, kūryboje bei veikloje naudoja tautinius elementus);
 

2. Kuria vedybines sąjungas ir susilaukia palikuonių su savo tautiečiais;
 

3. Gyvena savo Tėvynėje. Jeigu dėl svarbių priežasčių gyvena svetur, gerbia tą šalį ir jos tautą, pats veikdamas pagal Nationia filosofiją ir siekia grįžti į Tėvynę;
 

4. Broliškai elgiasi su kitais nationiečiais;
 

5. Savo kasdienybėje riboja ar visiškai atsisako tokių globalizacijos ir vartotojiško gyvenimo elementų, kurie naikina tautinį identitetą.

 

Nationiečių draugai:

1. Tautiečiai nationiečiai;

2. Tautiečiai patriotai ir kitų tautų nationiečiai;

3. Kitų tautų patriotai.


 

   © 2010  All rights reserved. Nationia