Simbolika

 

Ženklo naudojimas – priminimas sau ir kitiems, kad esi taikių patriotinių pažiūrų, sąmoningo ir tvirto apsisprendimo.

 

Ženklas:
 


Paaiškinimas – ženklo (Nationia rombo) pagrindą sudaro rombas. Nuo senų laikų ši figūra įvairių tautų naudojama kaip amžinybės, keturių pasaulio pusių, laiko tėkmės simbolis. Čia keturi rombo kampai simbolizuoja: praeitį, vakarus; tradicijas (kairysis), gėrį, šiaurę, tiesą (viršutinis), ateitį, rytus, kūrybingumą (dešinysis), blogį, pietus, melą (apatinis).

Trys kampai, rodyklės, „varnelės“, kryptys į viršų simbolizuoja gėrio, tiesos, taikos, progreso siekimą.

Apatinė simbolizuoja tautiškumą. Tai – pagrindas. Jai vizualine prasme gresia susijungimas su apatine rombo dalimi, taip suformuojant naują, bet gerokai mažesnį rombą, būsiantį visa apimančio rombo apačioje. Perkeltine prasme tai reiškia dvi grėsmes tautiškumui. Esminę – tautų susimaišymą globaliame pasaulyje ir jų išnykimą. Atvirkštinę, papildomą – konfliktus, karus tarp tautų.

Vidurinioji – protas ir valia. Tai – esminės, pagrindinės žmogaus kaip gyvo ir protingo organizmo savybės. Jos yra teisingumo, progreso garantas ir kelias į gerovę.

Viršutinė – ji yra virš rombo. Tai – abstrakcija, svajonė, gerumas, tobulybė.

Ženklas nupieštas juodai, baltame fone. Tai reiškia „juodu ant balto“, paprastumą, įprastumą. Baltas fonas – grynumas, šviesa, tiesa, galimybė kurti ir siekti.

 

Judėjimo, gyvenimo būdo filosofijos, tautų bendruomenės ženklas naudojamas be raidžių apačioje. Raidės naudojamos konkrečios tautos Nationijos (Nationia) gyvenime. Lietuviai nationiečiai naudoja ženklą su raidėmis LT jo apačioje, italai – su IT, prancūzai – su FR, rusai – su RU ir t.t.

 

Simbolika, skiriamieji ženklai, aprangos detalės:

Balta skarelė ant pečių (su Nationia rombu arba be jo),

Baltas raištis ant dešinės rankos (su Nationia rombu arba be jo) – ypatingais atvejais,

Baltos pirštinės (su Nationia rombu arba be jo),

Nationijos rombas baltos medžiagos apskritime ant drabužių kairėje pusėje, ant krūtinės, širdies aukštyje.

Aprangos detalės gali būti dėvimos įvairiomis progomis ar kasdienybėje, įvairiomis kombinacijomis ar pavieniui.
 
Į viršų

   © 2010  All rights reserved. Nationia